Visselblåsning 

Vår visselblåsartjänst erbjuder en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om oegentligheter. Tjänsten är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för vår verksamhet, genom att vi kan upptäcka och åtgärda misstänkta oegentligheter i ett tidigt skede.  

Visselblåsarmeddelanden kan lämnas öppet eller anonymt 

 

     

     

    Tornedalens Entreprenad AB

    När kvalitet styr